ADB Sınavına Hazırlık

Müfredat Konularına Göre Hazırlık Testleri

Aşağıdaki testler ADB sınavına hazırlanmanıza azami ölçüde yardımcı olmak üzere, sınavdaki sisteme benzer şekilde / düzende hazırlanmıştır. Konu bazlı hazırlık testlerinde bir süre kısıtı yoktur ve her soruyu cevapladığınızda cevabınızın doğru mu yanlış mı olduğu ile ilgili bir geri bildirim alırsınız.

Toplam 330 soru:

Konu Testi 1: Temel Denizcilik Kavramları (60 Soru)
Konu Testi 2: Halatlar & Manevralar (40 Soru)
Konu Testi 3: Acil Durumlar & İlk Yardım (60 Soru)
Konu Testi 4: Meteoroloji (35 Soru)
Konu Testi 5: Navigasyon (45 Soru)
Konu Testi 6: Denizde Çatışmayı Önleme & Deniz Hukuku (60 Soru)
Konu Testi 7: Motor & Elektrik (30 Soru)

Deneme Sınavları

Deneme sınavları ADB sınavındaki sisteme benzer şekilde / düzende hazırlanmaktadır. Süre kısıtı olacaktır, süre bittiğinde sınav otomatik olarak sonlandırılacak ve cevaplarınızın değerlendirmesi sınav sonunda gösterilecektir.

ADB Deneme Sınavı 1
ADB Deneme Sınavı 2 (*)

(*) Bu sınavı almadan önce, bir haritanın indirilerek A3 boyutunda basılması ve paralel cetvel ile pergel tedarik edilmesi gerekmektedir. Sınavdaki bazı soruların, basılacak harita üzerinden geleneksel seyir yöntemleri kullanılarak cevaplanması gerekmektedir. Gerçek ADB sınavında da, bezer şekilde, size bir harita ve pergel/pilotlayıcı gibi ekipmanlar verilecektir ve bazı soruları bu harita üzerinden cevaplamanız istenecektir.