Kullanım Koşulları

Tanımlar

İşbu metinde yer alan “SİTE”, “http://www.e-Denizci.com” adresinden erişilebilen internet sitesini ve ilgili organizasyonu ifade eder. SİTE içeriğinin görüntülenmesi için üye olmak şart değildir. SİTE’den bu şekilde faydalananlara “KULLANICI” denir. SİTE’de içerik paylaşılması ve bazı hizmetlerden faydalanılması için SİTE’ye üye olmak gereklidir. SİTE’ye üye olmak ücretsizdir. Herkes SİTE’de yer alan “Üye Kayıt Formu”nu doldurmak suretiyle kendi adına ücretsiz hesap açabilir. SİTE’den bu şekilde faydalananlara “ÜYE” denir. SİTE’yi işletmekten sorumlu olan kişilere “SİTE YÖNETİMİ” denir.

Kapsam ve Geçerlilik

İşbu SİTE’ye girilmesi, üye olunması, işbu SİTE’de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan bilgi ve hizmetlerin kullanılması, SİTE içeriğinin görüntülenmesi, ya da SİTE’de içerik paylaşılmasıyla “Site Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş olur. Bu koşullar, tüm SİTE KULLANICI’ları için geçerlidir.

Bu “Site Kullanım Koşulları” 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Versiyon No: 1

Bu koşulları kabul etmiyorsanız SİTE’den faydalanmayınız ve SİTE’ye üye olmayınız.

Temel Hak ve Hükümler

Her ÜYE geçerli bir elektronik posta adresi (e-posta) sağlamakla mükelleftir. SİTE YÖNETİMİ, geçerli olmayan veya geçerliliği bitmiş veya başkasına ait bir elektronik posta adresi kullanan ÜYE’nin hesabını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

Aynı kişi adına birden fazla üye hesabı açılamaz. ÜYE, hesabını başka kişi veya kurumlara kullandırtamaz. ÜYE’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. ÜYE, Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da doğrudan sorumludur.

ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer KULLANICI’ların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

ÜYE, işbu SİTE’de yazdığı yazılarda, gönderdiği mesajlarda pornografi ya da müstehcenlik, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, itibar zedeleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir ve ÜYE, SİTE’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyallerin SİTE’ye gönderilmesi durumunda, gönderen ÜYE’nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın SİTE YÖNETİMİ tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

ÜYE’nin yazdığı yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisi ve yayınlanan bir yazının yayınına devam etmesi veya sonlanması kararı SİTE YÖNETİMİ’nindir.

ÜYE’lerin, geçmiş yazılarını kaldırma veya üzerinde değişiklik yapma veya güncellememe taleplerini SİTE YÖNETİMİ gerçekleştirmek zorunda değildir.

Her ÜYE’nin, SİTE’ye gönderdiği bütün bilgilerin ve verilerin yedeğini alması önerilmektedir. SİTE’deki yazıların, yorumların veya kişisel mesajlaşmaların kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden SİTE YÖNETİMİ sorumlu tutulamaz.

ÜYE, SİTE üzerinden mesajlaştığı veya SİTE vasıtasıyla tanıştığı kişilerin belirttiği halka açık (isim, yaş, yaşadığı şehir vb.) gibi bilgilerin doğruluğunun garanti olmadığını kabul eder. İki ÜYE arasındaki iletişim sonucu oluşacak sorunlardan SİTE sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir KULLANICI ve ÜYE, “robotlar”, “örümcekler”, “çevrimdışı okuyucular” veya benzeri otomatikleştirilmiş sistemleri kullanarak, bir çevrimiçi web tarayıcısı ile gerçekleştirilebilecek olağan kullanımın SİTE sunucuları üzerinde yarattığı yükten daha fazlasını yaratamaz. ÜYE, SİTE’nin bu tarz bir kullanım sonucu uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Her KULLANICI ve ÜYE, hesap isimleri ya da e-posta adresleri de dahil hiçbir kişisel bilgiyi toplama ve SİTE’nin sağladığı iletişim sistemlerini ticari talep ve çıkarları doğrultusunda kullanma hakkına sahip değildir.

KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin SİTE’ye erişimini zamansız ve mazeret göstermeden engellemek tamamen SİTE YÖNETİMİ’nin takdir ve yetkisindedir.

SİTE YÖNETİMİ kendi aldığı kararla işbu SİTE’de yayınlanan içerikle ilgili her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

İçeriğin nasıl kullanıldığı tamamen KULLANICI’ların tasarruf ve sorumluluğundadır. Doğacak sonuçlardan KULLANICI’ların kendisi mesuldür.

SİTE YÖNETİMİ, işbu SİTE’deki içeriğin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel ve hatasız olduğunu garantilemez ve/ya da garantileyemez.

SİTE YÖNETİMİ, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetten, kendisinden kaynaklanmayan teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz yararlanacağını “en iyi efor ve iyi niyet” prensipleri dahilinde taahhüt eder.

Üyelikten Ayrılma

ÜYE, üyeliğini iptal ettirmek ister ise üyelik hesabına ait kullanıcı adı ve şifresini SİTE’deki iletişim formunu kullanarak SİTE YÖNETİMİ’ne bildirmek zorundadır. İptal talebi, SİTE YÖNETİMİ’ne ulaştıktan sonra üyelik iptal işlemleri yapılacaktır. Üyelik iptalinden sonra da, ÜYE’nin yazdığı yazılar yayınlanmaya devam edecektir. Üyelik iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. İptal edilen ÜYE hesabına ait her türlü kaydı SİTE YÖNETİMİ silip silmemekte serbesttir, ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Gizlilik

ÜYE’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgileri hiç bir şekilde (yasal zorunluluklar hariç) üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

SİTE YÖNETİMİ, yayınlansın, yayınlanmasın tüm kullanıcı gönderimlerini ve/ya da uygulanabilir yasaların, düzenlemelerin, yasal süreçlerin, ihzar müzekkeresinin ya da resmi ricaların tatmin edilmesi; bu koşulların olası ihlallerini de kapsayan durumlarda icra edilmesi; dolandırıcılık ve güvenlikle ilgili ya da teknik meselelerin belirlenmesi, önlenmesi ya da ele alınması; kullanıcı destek taleplerine yanıt verilmesi; kullanıcıların ya da kamunun haklarının, mülkiyet haklarının ve güvenliğinin korunması gereken her türlü sair bilgiyi okuma, ulaşma, koruma ve açığa çıkarma hakkını saklı tutar.

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

SİTE, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. SİTE YÖNETİMİ, değiştirdiği kullanım şartlarını SİTE’de yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile ÜYE’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, SİTE’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve SİTE’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Telif Haklarının Yönetimi

SİTE YÖNETİMİ, hak sahiplerinin telif ve diğer fikri mülkiyet haklarına yasal çerçevede saygı duymaktadır. Bu sebeple, Dijital Milenyum Telif Hakları Kanunu’nun 17. bendinin 512. paragrafı gereğince, SİTE ile ilgili talep edilen telif haklarının ihlali durumunda gerekli bildirimleri almak adına bir iletişim kanalı tanımlamıştır. Eserinizin telif hakları yasasını ihlal edecek şekilde kopyalandığını ya da fikri mülkiyet haklarınızın bir şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bu iletişim kanalı üzerinden şikayetinizi SİTE yönetimine iletiniz.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

ÜYE’nin SİTE’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

İşbu sözleşme nedeniyle SİTE’nin ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın SİTE tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir.

Fesih

SİTE YÖNETİMİ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak SİTE’yi ve SİTE üzerinden sunulan hizmetleri sürekli veya geçici olarak durdurmak, hizmetlerin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder.


SİTE YÖNETİMİ
İrtibat için iletişim formunu kullanınız.